Vypočutia

POZRI VŠETKY

Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

23-01-2019 - Hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things"

JURI 26-06-2019 - 14:35

On the 23 January, the JURI Committee held a public hearing on "Standard Essential Patent and the Internet of Things". The hearing followed up on the 2017 Commission's communication 'IP package' containing a Communication 'Setting out the EU approach to Standard Essential Patents'.

A patent licensing system that is conducive to the roll-out of the Internet of Things is key in placing Europe as a global leader on the new technologies market. Standards Essential Patents have a central role to play in that respect, for the benefit of European innovators, patent implementers and end-users alike. The event aimed at hearing experts on the issues at stake and on developments since the publication of the Communication.

Umiestnenie : ASP 3E2, Brussels

    Programme