Please fill this field

Európske iniciatívy občanov

Európska iniciatíva občanov umožňuje jednému miliónu občanov z aspoň štvrtiny členských štátov požiadať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci. Organizátori úspešných iniciatív sú pozvaní, aby svoju iniciatívu predstavili na verejnom vypočutí v Európskom parlamente pred legislatívnym výborom zodpovedným za danú záležitosť. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie v súvislosti s vypočutiami o iniciatívach občanov.

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.