Európske iniciatívy občanov

Európska iniciatíva občanov umožňuje jednému miliónu občanov z aspoň štvrtiny členských štátov požiadať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci. Organizátori úspešných iniciatív sú pozvaní, aby svoju iniciatívu predstavili na verejnom vypočutí v Európskom parlamente pred legislatívnym výborom zodpovedným za danú záležitosť. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie v súvislosti s vypočutiami o iniciatívach občanov.

farm animals in cages: duck, hen and pig

The Committee on Agriculture and Rural Development of the European Parliament, in association with the Committee on Petitions, jointly organised a public hearing on the European Citizens’ Initiative “End the Cage Age’’. The initiative was registered on 5 September 2018 and its result was submitted to the European Commission, after having gathered the support of almost 1.4 million signatories with the minimum threshold reached in 18 Member States.

Diversity & Equality

The European Parliament will hold a public hearing on the European Citizens’ Initiative (ECI) entitled ‘Minority Safepack – one million signatures for diversity in Europe’ on 15 October from 9.00 to 13.00. Due to current COVID-19 constraints, the meeting will be held partly remotely with limited physical presence in the room, but will be fully webstreamed for the public.