Služobné cesty

Výbor sa môže rozhodnúť usporiadať služobnú cestu do členského štátu, krajiny mimo EÚ alebo na medzinárodnú konferenciu. Služobné cesty sa uskutočňujú v rámci výkonu právomocí zverených výboru a zúčastňuje sa na nich obmedzený počet členov výboru. Výbory tiež môžu vyslať na najviac tri dni trojčlennú delegáciu do agentúr, v prípade ktorých sú hlavnými zodpovednými výbormi. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie týkajúce sa osobitných služobných ciest.

Mourning candles burning on Spain national flag of background.

A Fact-finding visit to Spain took place on 3 to 5 November, concerning a petition reporting that there are still 379 unsolved murders committed by the terrorist group ETA. On their first day, the delegation of the Committee on Petitions visited the Memorial Centre for the Victims of Terrorism in Vitoria (Basque Country).

Rwanda Flag

A delegation of the Committee on Development traveled to Rwanda from 1 to 4 November 2021.

EU-US flag on the globe

A delegation of the Committee on International Trade travelled to Washington D.C. from 1 to 4 November 2021. The aim of the mission was to reinforce transatlantic dialogue going beyond trade tensions in the first year of the Biden Administration.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.