Please fill this field

Služobné cesty

Výbor sa môže rozhodnúť usporiadať služobnú cestu do členského štátu, krajiny mimo EÚ alebo na medzinárodnú konferenciu. Služobné cesty sa uskutočňujú v rámci výkonu právomocí zverených výboru a zúčastňuje sa na nich obmedzený počet členov výboru. Výbory tiež môžu vyslať na najviac tri dni trojčlennú delegáciu do agentúr, v prípade ktorých sú hlavnými zodpovednými výbormi. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie týkajúce sa osobitných služobných ciest.

The Flag of Bulgaria in the World Map

The Committee on Petitions organised a fact-finding visit to Bulgaria in the period 24-26 February 2020. In the first part, the members of the delegation met petitioners in Sofia along with the responsible state authorities, professional associations, consumer protection organizations and the Bulgarian Ombudsman to discuss issues related to the banking system and private enforcement agents.