Oznámenia členom výborov


Oznámenia členom výborov používajú výbory na šírenie informácií, ktoré nie sú zahrnuté v iných typoch dokumentov, pre poslancov zastúpených vo výboroch. Týka sa to napríklad takých informácií ako zhrnutie návštevy delegácie, schôdza s odborníkom, otázky komisárovi alebo uverejnenie prijatých petícií.
Všetky dostupné oznámenia členom výborov nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.

OZNÁMENIE POSLANCOM Legislatívna kontrola vykonávania nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov v EÚ (nariadenie (EÚ) 2018/1807)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

OZNÁMENIE POSLANCOM Legislatívne preskúmanie vykonávania smernice o rádiových zariadeniach (2014/53/EÚ)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO