Podporné analýzy

Táto databáza obsahuje výskumné práce, ktoré vytvorili rôzne výskumné služby Európskeho parlamentu, najmä štúdie, hĺbkové analýzy a briefingy tematických sekcií, oddelenia pre podporu správy ekonomických záležitostí a riaditeľstva pre posudzovanie vplyvu a európsku pridanú hodnotu. Tieto dokumenty slúžia na podporu činnosti rôznych parlamentných orgánov.

Ďalšie podrobnosti

Ako vyhľadávať 

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 V stručnosti

Služby tematických sekcií (Výbor IMCO pod drobnohľadom)
14-06-2019 Briefing

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Štúdia

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Štúdia

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Štúdia

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”
15-05-2019 Hĺbková analýza

Identifying Optimal Policy Making and Legislation
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment. Delivering Improved Rights to European Citizens and Businesses
15-05-2019 Štúdia

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 V stručnosti

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Štúdia