Najnovšie udalosti

Next Committee meeting

16-12-2019 - 21:50
Vote in Committee

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Parlamentná konferencia s WTO

Nasledujúce vysielania

21-01-2020 09:00 / 12:30 INTA
21-01-2020 15:00 / 18:00 INTA

Multimediálna knižnica

20-01-2020 - 15:02
INTA Schôdza
03-12-2019 - 15:02
INTA Schôdza
03-12-2019 - 09:04
INTA Schôdza

Úvodné slová

Bernd Lange

Vitajte na webovom sídle Výboru pre medzinárodný obchod (INTA).

V tejto časti nájdete programy schôdzí a pracovné dokumenty, ako aj podrobnosti o prebiehajúcich správach a vypočutiach.

Európsky parlament zohráva rozhodujúcu úlohu pri vymedzovaní obchodnej politiky Únie a koná ako jej demokratické svedomie. Posudzujeme všetky obchodné a investičné dohody EÚ, skúmame prácu Komisie pred začiatkom a počas rokovaní a spolurozhodujeme o právnom rámci, v ktorom sa uskutočňuje obchod. Obchodné dohody a právne akty môžu nadobudnúť účinnosť len so súhlasom EP.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty

Odkazy