Please fill this field

Európske iniciatívy občanov

Európska iniciatíva občanov umožňuje jednému miliónu občanov z aspoň štvrtiny členských štátov požiadať Európsku komisiu, aby navrhla právne predpisy v oblastiach, ktoré patria do jej právomoci. Organizátori úspešných iniciatív sú pozvaní, aby svoju iniciatívu predstavili na verejnom vypočutí v Európskom parlamente pred legislatívnym výborom zodpovedným za danú záležitosť. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie v súvislosti s vypočutiami o iniciatívach občanov.

 European Citizens’ Initiative - How it works