Please fill this field

Semináre

Semináre sú organizované tematickými sekciami a umožňujú poslancom klásť odborníkom otázky a vymieňať si s nimi názory o otázkach týkajúcich sa parlamentnej činnosti alebo aktuálnych problémov. Niekedy sú neverejné a môžu sa konať počas schôdze výboru.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

Just energy transition, opportunity for EU industries. The role of hydrogen in the future. Energy transition in Germany.

Kontakty

Kontakty

tematická sekcia pre politiky v oblastiach hospodárstva, vedy a kvality života