Najnovšie udalosti

19-09-2019 - 13:07
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Užitočné dokumenty

Nasledujúce vysielania

25-09-2019 10:00 / 12:30 ITRE
25-09-2019 14:30 / 17:30 ITRE

Multimediálna knižnica

03-09-2019 - 14:42
ITRE Schôdza
03-09-2019 - 10:05
ITRE Schôdza
23-07-2019 - 15:21
ITRE Schôdza

Úvodné slová

coming soon

právomoci a zodpovednostiKontakty

STOA

Hodnotenie možností v oblasti vedeckej a technickej politiky pre Európsky parlament

Odkazy