Please fill this field

Služobné cesty

Výbor sa môže rozhodnúť usporiadať služobnú cestu do členského štátu, krajiny mimo EÚ alebo na medzinárodnú konferenciu. Služobné cesty sa uskutočňujú v rámci výkonu právomocí zverených výboru a zúčastňuje sa na nich obmedzený počet členov výboru. Výbory tiež môžu vyslať na najviac tri dni trojčlennú delegáciu do agentúr, v prípade ktorých sú hlavnými zodpovednými výbormi. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie týkajúce sa osobitných služobných ciest.