Please fill this field

Zápisnice

V zápisniciach sú zhrnuté diskusie, ktoré sa uskutočnili, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, na schôdzach výborov. Zápisnice sa zvyčajne prijímajú na začiatku nasledujúcej schôdze výboru. Na tejto stránke nájdete najnovšie zápisnice.

Všetky dostupné zápisnice nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

ZÁPISNICA - Pondelok, 13. júla 2020

15-07-2020 JURI_PV(2020)07-13-1 PE655.667v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Pondelok, 22. júna 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-22-1 PE653.902v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Pondelok, 15. júna 2020

30-06-2020 JURI_PV(2020)06-15-1 PE653.904v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Utorok, 16. júna 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-16-1 PE653.837v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Utorok, 23. júna 2020

29-06-2020 JURI_PV(2020)06-23-1 PE653.903v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Streda, 6. novembra 2019 - Štvrtok, 7. novembra 2019

26-05-2020 JURI_PV(2019)11-06-1 PE643.097v02-00 JURI

ZÁPISNICA - Pondelok, 27. januára 2020 - Utorok, 28. januára 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)01-27-1 PE646.956v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 20. februára 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-20-1 PE648.360v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Pondelok, 17. februára 2020 - Utorok, 18. februára 2020

26-05-2020 JURI_PV(2020)02-17-1 PE648.403v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Pondelok, 25. mája 2020

25-05-2020 JURI_PV(2020)05-25-1 PE652.428v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 9. januára 2020

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-09-1 PE646.768v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 16. januára 2020

18-05-2020 JURI_PV(2020)01-16-1 PE646.853v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Utorok, 12. novembra 2019

15-05-2020 JURI_PV(2019)11-12-1 PE643.192v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Utorok, 12. mája 2020

15-05-2020 JURI_PV(2020)05-12-1 PE652.275v01-00 JURI

ZÁPISNICA - Štvrtok, 7. mája 2020

14-05-2020 JURI_PV(2020)05-07-1 PE650.710v01-00 JURI