Prebiehajúce práce


Prebiehajúce činnosti zobrazujú zoznam legislatívnych postupov, ktoré práve prebiehajú v jednotlivých výboroch. Pri každom zázname sa uvádza typ postupu, meno spravodajcu a údaj, či bol výbor vymenovaný do funkcie gestorského výboru alebo by mal vyjadriť svoje stanovisko. Jednotlivé záznamy tiež obsahujú odkaz na legislatívny prehľad, v ktorom sa nachádzajú všetky podrobné informácie o postupe vrátane všetkých príslušných dokumentov. Po ukončení postupu na úrovni výboru sa uskutoční hlasovanie na plenárnej schôdzi a následne sa postup považuje za dokončený.

Vyhľadať

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie)

2020/0029(COD) ***| Riadny legislatívny postup  prvé čítanie
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

gestorský

Návrh smernice Rady o administratívnej spolupráci v oblasti daní (kodifikácia)

2020/0022(CNS) * Postup konzultácie
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

gestorský

Žiadosť o zbavenie imunity Clary Ponsatíovej Obiolsovej

2020/2031(IMM) Imunita
JURI

gestorský

Zodpovednosť spoločností za škody na životnom prostredí

2020/2027(INI) Postup pre iniciatívnu správu
JURI

gestorský

Štatút pre európske cezhraničné združenia a neziskové organizácie

2020/2026(INL) postup legislatívnej iniciatívy
JURI

gestorský

Žiadosť o zbavenie imunity Antoniho Comína i Oliveresa

2020/2025(IMM) Imunita
JURI

gestorský

Žiadosť o zbavenie imunity Carlesa Puigdemonta i Casamajóra

2020/2024(IMM) Imunita
JURI

Angel DZHAMBAZKI [ECR]

gestorský

Akt o digitálnych službách: prispôsobenie pravidiel obchodného a občianskeho práva pre obchodné subjekty pôsobiace online

2020/2019(INL) postup legislatívnej iniciatívy
JURI

Tiemo WÖLKEN [S&D]

gestorský, rozšírená spolupráca

Práva duševného vlastníctva v súvislosti s rozvojom technológií umelej inteligencie

2020/2015(INI) Postup pre iniciatívnu správu
JURI

Stéphane SÉJOURNÉ [Renew]

gestorský

Režim občianskoprávnej zodpovednosti za umelú inteligenciu

2020/2014(INL) postup legislatívnej iniciatívy
JURI

Axel VOSS [PPE]

gestorský