Vyplňte toto políčko

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Výbor pre hospodárske a menové veci


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU ECON: VYMENOVANIE PREDSEDU ESMA

Program

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť


Brusel : PHS - P3C050

Riadna schôdza

Program


Brusel : PHS - P3C050

Spoločná schôdza
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Program


Brusel : PHS - P3C050

Riadna schôdza

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku


Brusel : PHS - P1A002

VYPOČUTIE
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : PHS - P1A002

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU. SCHÔDZA VÝBORU AGRI

Program

Výbor pre petície


Brusel : ASP - A5G-3

Riadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Program


Brusel : ASP - A5G-3

Riadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Podvýbor pre daňové otázky


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU FISC - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre kontrolu rozpočtu


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza

Program

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


Brusel : ASP - A1E-2

schôdza zamestnancov
DSA (AKT O DIGITÁLNYCH SLUŽBÁCH) 2020/0361(COD)

Výbor pre kultúru a vzdelávanie


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza

Výbor pre rozpočet


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
- Remote participation

Výbor pre rybárstvo


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
PECH Committee meeting - remote participation

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza
Remote participation

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 2Q2

Koordinátori výborov
TRAN Coordinators' meeting

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Osobitný výbor pre boj proti rakovine


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza

Výbor pre medzinárodný obchod


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza

Program