Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Výbor pre kultúru a vzdelávanie


Brusel : ASP - A1G-3

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU FEMM S ÚČASŤOU NA DIAĽKU - INTERACTIO

Program

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU ENVI - NA DIAĽKU

Program

Výbor pre rozpočet


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
- ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
- ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU TRAN 13. JÚLA 2020 (ÚČASŤ NA DIAĽKU)

Program

Výbor pre petície


Brusel : JAN - 4Q1

Koordinátori
KOORDINÁTORI S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Výbor pre rozvoj


Brusel : JAN - 6Q1

Mimoriadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Program

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : ASP - A5G-3

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU ENVI - NA DIAĽKU

Program


Brusel : ASP - A5G-3

Koordinátori
MIMORIADNA SCHÔDZA KOORDINÁTOROV ENVI - NA DIAĽKU

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre kultúru a vzdelávanie


Brusel : ASP - A1G-3

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU TRAN 14. JÚLA 2020 (ÚČASŤ NA DIAĽKU)

Program

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre petície


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Program

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU - SPOLOČNE SO SEDE

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
Extraordinary ENVI committee meeting - REMOTE

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU ENVI - NA DIAĽKU

Program

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : ASP - A1G-3

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza
- SCHÔDZA NA DIAĽKU

Program

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť


Brusel : ASP - A5G-3

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU FEMM S ÚČASŤOU NA DIAĽKU - INTERACTIO

Program

Výbor pre rozvoj


Brusel : JAN - 6Q1

Mimoriadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza
- SCHÔDZA NA DIAĽKU

Program

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 2Q2

Tieňoví spravodajcovia