Vyplňte toto políčko

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Výbor pre ústavné veci


Štrasburg : LOW - N1.3

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU AFCO

Program

Výbor pre zahraničné veci


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Mimoriadna schôdza
Presentation of Enlargement Package

Program

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Štrasburg : SDM - SDM-S1

Koordinátori výborov
TRAN Coordinators' meeting

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


Brusel : SQM - SQM07Y963

schôdza zamestnancov
DSA (Digital Services Act) 2020/0361(COD)