Please fill this field

Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza

Program


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza


Brusel : PHS - P3C050

Mimoriadna schôdza

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Program

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Program

Výbor pre medzinárodný obchod


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q2

Koordinátori výborov
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : PHS - P3C050

Mimoriadna schôdza

Program

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU. MIMORIADNA SCHÔDZA AGRI

Program

Výbor pre rybárstvo


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU PECH - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU PECH - ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU PECH - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre kultúru a vzdelávanie


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q1

VYPOČUTIE
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU. MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU AGRI

Program

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU. MIMORIADNA SCHÔDZA VÝBORU AGRI

Program

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Osobitný výbor pre boj proti rakovine


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Program

Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku


Brusel : JAN - 6Q1

Riadna schôdza
ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre rozpočet


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
- ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q1

Prípravná schôdza
ROZPOČET 2021 - PRÍPRAVNÁ SCHÔDZA PRED TRIALÓGOM


Brusel : ASP - A1G-3

Mimoriadna schôdza
- SPOLOČNÁ SCHÔDZA VÝBOROV AFET DEVE BUDG

Výbor pre ústavné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU AFCO

Program


Brusel : JAN - 2Q2

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU AFCO

Podvýbor pre ľudské práva


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza

Program


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza


Brusel : JAN - 6Q2

Mimoriadna schôdza

Podvýbor pre daňové otázky


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU FISC - ÚČASŤ NA DIAĽKU

Program

Výbor pre petície


Brusel : JAN - 6Q1

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU S PRIPOJENÍM NA DIAĽKU

Program


Brusel : ASP - A5G-3

Mimoriadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU S PRIPOJENÍM NA DIAĽKU

Podvýbor pre daňové otázky


Brusel : ASP - A1G-3

Koordinátori
SCHÔDZA KOORDINÁTOROV VÝBORU FISC NA DIAĽKU

Výbor pre kontrolu rozpočtu


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU CONT NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU CONT NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU CONT NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU CONT NA DIAĽKU

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza
SCHÔDZA VÝBORU TRAN 28. - 29. OKTÓBRA 2020 (ÚČASŤ NA DIAĽKU)

Program


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza
TRAN Committee meeting on 28-29 October 2020 (remote participation)

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza

Program


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku
VYPOČUTIE NA TÉMU ŽENY A DIGITALIZÁCIA, VÝBOR FEMM V SPOJENÍ S AIDA


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
LIBE-FEMM exchange of views - implementation report on trafficking

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
PODVÝBOR SEDE

Program


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
PODVÝBOR SEDE


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
SEDE Subcommittee


Brusel : ASP - A3G-3

Mimoriadna schôdza
SEDE Subcommittee

Výbor pre rozvoj


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU

Program


Brusel : JAN - 4Q1

Mimoriadna schôdza
S ÚČASŤOU NA DIAĽKU


Brusel : JAN - 4Q1

Koordinátori
SPOLOČNE S KOORDINÁTORMI VÝBORU AFET

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza
ANIT Committee meeting of 29 October 2020


Brusel : JAN - 2Q2

Koordinátori výborov
ANIT Coordinators meeting of 29 October 2020

Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza
ANIT Committee meeting of 29 October