Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Výbor pre rozvoj


Brusel : ASP - A3E-2

Riadna schôdza

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza
ENVI Committee meeting

Program

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza

Program

Výbor pre medzinárodný obchod


Brusel : ASP - A3E-2

Riadna schôdza
INTA

Program

Výbor pre rozpočet


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza

Výbor pre hospodárske a menové veci


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza
ECON Committee meeting

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
TRAN Committee meeting

Program

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza

Výbor pre regionálny rozvoj


Brusel : PHS - P1A002

Riadna schôdza

Výbor pre rybárstvo


Brusel : PHS - P4B001

Riadna schôdza
PECH Committee meeting

Výbor pre kultúru a vzdelávanie


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Výbor pre ústavné veci


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
AFCO committee meeting

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : PHS - P1A002

Riadna schôdza
LIBE Ordinary meeting

Program

Výbor pre kontrolu rozpočtu


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza

Podvýbor pre ľudské práva


Brusel : PHS - P4B001

Riadna schôdza

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu


Brusel : ASP - A3G-2

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A3E-2

Riadna schôdza
FISC Committee meeting

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť


Brusel : ASP - A5G-3

Riadna schôdza

Výbor pre petície


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza