Dokumenty zo zasadnutí

Prístup k dokumentom na schôdzu

K všetkým dokumentom na najbližšiu a na predchádzajúce schôdze sa dostanete z jediného miesta. Vyberte si výbor a dátum schôdze. Zobrazí sa vám zoznam všetkých dokumentov, ktoré patria k jednotlivým bodom programu vo všetkých dostupných jazykoch. Dokumenty môžete otvárať priamo vo webovom prehliadači, posielať elektronickou poštou alebo sťahovať či ukladať.

Budúce schôdze

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií a pre posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v Európskom parlamente


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Program

Výbor pre hospodárske a menové veci


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza

Program

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií a pre posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v Európskom parlamente


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza

Podvýbor pre verejné zdravie


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Program

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci


Brusel : PHS - P3C050

Spoločná schôdza
ČLENOVIA VÝBORU PRE PRÁVA ŽIEN A ROVNOSŤ POHLAVÍ

Program


Brusel : PHS - P3C050

Riadna schôdza

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 2Q2

Riadna schôdza

Výbor pre hospodárske a menové veci


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín


Brusel : JAN - 4Q2

Riadna schôdza

Program

Osobitný výbor pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii vrátane dezinformácií a pre posilnenie integrity, transparentnosti a zodpovednosti v Európskom parlamente


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


Brusel : ASP - A5G-2

TRIALÓG
Political advertising - Rapp. S. Gozi

Výbor pre zahraničné veci


Brusel : JAN - 4Q2

Mimoriadna schôdza

Výbor pre rozpočet


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci


Brusel : PHS - P1A002

Riadna schôdza

Program

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť


Brusel : PHS - P1A002

Riadna schôdza
FEMM Committee meeting

Výbor pre medzinárodný obchod


Brusel : ASP - A1G-3

Riadna schôdza

Výbor pre kontrolu rozpočtu


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza
ICM

Výbor pre dopravu a cestovný ruch


Brusel : JAN - 6Q2

Riadna schôdza

Výbor pre rybárstvo


Brusel : ASP - A3G-2

Riadna schôdza

Výbor pre petície


Brusel : ASP - A3G-3

Riadna schôdza

Výbor pre regionálny rozvoj


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Podvýbor pre daňové otázky


Brusel : PHS - P1A002

Riadna schôdza

Výbor pre rozvoj


Brusel : PHS - P5B001

Riadna schôdza

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


Brusel : JAN - 4Q1

Riadna schôdza

Výbor pre kultúru a vzdelávanie


Brusel : ASP - A1G-2

Riadna schôdza

Výbor pre ústavné veci


Brusel : ASP - A3G-2

Riadna schôdza

Podvýbor pre ľudské práva


Brusel : ASP - A5E-2

Riadna schôdza

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu


Brusel : ASP - A1E-2

Riadna schôdza