Zápisnice


V zápisniciach sú zhrnuté diskusie, ktoré sa uskutočnili, a rozhodnutia, ktoré boli prijaté, na schôdzach výborov. Zápisnice sa zvyčajne prijímajú na začiatku nasledujúcej schôdze výboru. Na tejto stránke nájdete najnovšie zápisnice.

Všetky dostupné zápisnice nájdete pomocou funkcie vyhľadávania.
Ďalšie informácie nájdete v dokumentoch zo schôdzí.

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-04-1 PE641.373v01-00
CONT

 

  MINUTES - Wednesday, 25 September 2019 - Thursday, 26 September 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)09-25-1 PE641.389v01-00
CONT

 

  MINUTES - Tuesday, 8 October 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-08-1 PE642.965v01-00
CONT

 

  MINUTES - Thursday, 17 October 2019

07-11-2019 CONT_PV(2019)10-17-1 PE642.966v01-00
CONT

 

ZÁPISNICA - Štvrtok, 19. septembra 2019

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019 - Thursday, 5 September 2019

05-11-2019 DEVE_PV(2019)09-04-1 PE641.144v01-00
DEVE

 

  MINUTES - Tuesday, 5 November 2019

05-11-2019 EMPL_PV(2019)11-05-1 PE643.070v01-00
EMPL

 

  MINUTES - Monday, 4 November 2019 - Tuesday, 5 November 2019

04-11-2019 ECON_PV(2019)11-04-1 PE643.073v02-00
ECON

 

ZÁPISNICA - Streda, 25. septembra 2019

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00
AGRI

 

ZÁPISNICA - Streda, 25. septembra 2019 - Štvrtok, 26. septembra 2019

29-10-2019 ENVI_PV(2019)09-25-1 PE641.443v03-00
ENVI