Najnovšie udalosti

Next meeting of the Committee on Petitions

23-01-2020 - 09:57
Image of a meeting room with people

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

21-01-2020 - 14:40
PETI Schôdza
21-01-2020 - 10:36
PETI Schôdza
20-01-2020 - 15:05
PETI Schôdza

Pozri tiež

Úvodné slová

Vitajte na stránke Výboru pre petície.

Zmluvy a Charta základných práv zaručujú všetkým občanom a obyvateľom Európskej únie právo predložiť Parlamentu petíciu jednotlivo alebo ako združenie vo veci, ktorá patrí do pôsobnosti Európskej únie a ktorá sa ich priamo dotýka.

Výbor pre petície je zodpovedný za preskúmanie a sledovanie týchto petícií, a preto je bez akýchkoľvek pochybností mostom medzi občanmi a ich európskymi inštitúciami.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednostiKontakty