Please fill this field

Vypočutia

Výbor môže zorganizovať vypočutie znalcov, ak to považuje za nevyhnutné pre priebeh svojej činnosti v konkrétnej veci. Vypočutia tiež môžu spoločne organizovať dva výbory alebo viacero výborov. Väčšina výborov organizuje pravidelné vypočutia, pretože im umožňujú vypočuť si názory znalcov a viesť diskusie o kľúčových otázkach. Na tejto stránke nájdete všetky dostupné informácie o vypočutiach vo výboroch vrátane programov a rečníckych príspevkov.

SEDE organised a public hearing on 'Opportunities and challenges of the use of Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence' on 3 December 2019 with external experts.

SEDE organised a public hearing on 'European Space Security and Defence: What action at EU level to address militarisation of space and race for resources?' on Tuesday 12 November 2019 with external experts.

SEDE organised a public hearing on 'Joint Parliamentary Scrutiny on EU Defence Affairs' on Tuesday 2nd April, from 14.30 to 16.00, with external experts

The main objective of the hearing is to identify human rights challenges and best practices related to EU security policies in third countries.