Najnovšie udalosti

Special Committee on Terrorism

07-01-2019 - 11:25
Nathalie Griesbeck (ALDE, FR) and vice-chairs during the first meeting of the committee

Nenechajte si ujsť

Užitočné dokumenty

Dnešné vysielanie

Dnes žiadne vysielanie

Multimediálna knižnica

Nie je k dispozícii žiadny dokument

Úvodné slová

Nathalie Griesbeck, TERR Chair

Vitajte na webovom sídle Osobitného výboru pre terorizmus (TERR)!

Európsky parlament sa rozhodol vytvoriť Osobitný výbor pre terorizmus (TERR), ktorému mám tú česť predsedať. Osobitný výbor bude v rámci svojej činnosti, ktorá vyplýva zo širokého a náročného mandátu schváleného na plenárnej schôdzi 6. júla 2017, viesť konzultácie a organizovať vypočutia s hlavnými európskymi inštitucionálnymi aktérmi a národnými expertmi v mnohých oblastiach boja proti terorizmu, ako aj s príslušnými subjektmi v oblasti predchádzania radikalizácii a poskytovania pomoci obetiam terorizmu.

Ďalšie podrobnosti

právomoci a zodpovednosti

Kontakty