Vyhľadávanie

Vyhľadávanie

Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Štvrtok, 14. novembra 2019

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN

 

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Shift2Rail Joint Undertaking for the financial year 2018

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643062 PE643.062v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Maritime Safety Agency (EMSA) for the financial year 2018

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643064 PE643.064v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union Agency For Railways for the financial year 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642920 PE642.920v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the SESAR Joint Undertaking for the financial year 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642922 PE642.922v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the Clean Sky 2 Joint Undertaking for the financial year 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642924 PE642.924v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642926 PE642.926v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 12-12-2019

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE - Streda, 6. novembra 2019

28-10-2019 TRAN_OJ(2019)11-06_1 PE642.959v01-00
TRAN

 

NÁVRH ODPORÚČANIA k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa euro-stredomorská letecká dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

24-10-2019 TRAN_PR(2019)642928 PE642.928v02-00
TRAN

Sven SCHULZE

Termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov : 09-12-2019