Dodatne analize

Podatkovna zbirka vsebuje raziskovalno gradivo, ki ga pripravljajo različne službe Evropskega parlamenta za raziskave. To so predvsem študije, poglobljene analize in povzetki tematskih sektorjev, oddelka za podporo ekonomskemu upravljanju in direktorata za oceno učinka in evropsko dodano vrednost. Namen teh dokumentov je pomoč pri delu različnih parlamentarnih teles.

Več podrobnosti

Kako iskati

Policy Departments' Monthly Highlights - October 2019
21-10-2019 Na kratko

Follow up to the 2009 and 2014 Studies on the Code of Conduct for Commissioners - Improving Effectiveness and Efficiency
15-07-2019 Poglobljena analiza

Zgodovina proračuna EU
14-06-2019 Poglobljena analiza

Summary of the exchange of views on EU Member States National Declarations (ND) - Committee on Budgetary Control Meeting on 11 April 2019
14-06-2019 Briefing

The European Public Prosecutor’s Office: Strategies For Coping With Complexity
15-05-2019 Študija

Performance Indicators for Convergence in Regional Development - How reliable are they to ensure Targeted and Result-Oriented spending?
15-04-2019 Študija

Effectiveness of cohesion policy: Learning from the project characteristics that produce the best results
15-04-2019 Študija

Mainstreaming Innovation Funding in the EU Budget
15-04-2019 Študija

Protection of EU financial interest on customs and VAT: cooperation of national tax and customs authorities to prevent fraud
08-04-2019 Študija

Appointment of the Commission’s Secretary General in 2018
15-03-2019 Študija