Please fill this field

Srečanja z nacionalnimi parlamenti

Odbori Evropskega parlamenta lahko vzpostavijo neposreden dialog z nacionalnimi parlamenti na ravni odborov. Ta lahko zajema srečanja, na katerih poslanci iz ustreznih odborov nacionalnih parlamentov in poslanci Evropskega parlamenta razpravljajo o skupnih vprašanjih.
Na tej strani najdete vse razpoložljive informacije o teh srečanjih.