Vprašanja za ECB & SRB


V skladu s členoma 140 in 141 Poslovnika Evropskega parlamenta lahko vsak poslanec postavlja vprašanja za pisni odgovor Evropski centralni banki, predsedniku nadzornega odbora (v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora) in predsedniku enotnega odbora za reševanje (v zvezi z enotnim mehanizmom za reševanje). Pri pripravi vprašanj morajo upoštevati smernice iz priloge II Poslovnika.

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  ECT lending to Greek banks

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646836 PE646.836v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Threats to price stability

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646837 PE646.837v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  Assessment of helicopter money

21-01-2020 ECON_QZ(2020)646842 PE646.842v01-00
ECON

Philippe LAMBERTS

  Working Group on Access to Cash

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644759 PE644.759v01-00
ECON

Giorgos GEORGIOU

  Interrogazioni scritte alla BCE e al CRU (Comitato di risoluzione unico) nel 2019

05-12-2019 ECON_QZ(2019)644840 PE644.840v01-00
ECON

Marco ZANNI

  Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2019

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643197 PE643.197v01-00
ECON

Eva KAILI

  Impact analysis climate impact CSPP

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643230 PE643.230v01-00
ECON

Neena GILL, Paul TANG

  Libra currency

22-11-2019 ECON_QZ(2019)643231 PE643.231v01-00
ECON

Neena GILL, Joachim SCHUSTER, Paul TANG, Jonás FERNÁNDEZ, Aurore LALUCQ, Eero HEINÄLUOMA

  ‘Hercules programme: non-performing loans (NPLs) and protection of counterparty borrowers’

13-11-2019 ECON_QZ(2019)643100 PE643.100v01-00
ECON

Emmanouil FRAGKOS

  The ECB President’s actions following the inclusion of Mr. Yannis Stournaras’ name in the Novartis Scandal case file

07-11-2019 ECON_QZ(2019)643019 PE643.019v01-00
ECON

Stelios KOULOGLOU