Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2018

28-01-2020 A9-0016/2020 PE642.911v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

POROČILO o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0010/2020 PE646.854v02-00
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0011/2020 PE646.855v02-00
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje

27-01-2020 A9-0009/2020 PE646.856v02-00
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

24-01-2020 A9-0008/2020 PE646.834v03-00
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe nekaterih zahtev za ponudnike plačilnih storitev

09-12-2019 A9-0048/2019 PE641.418v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

PRED. SPREM.

POROČILO o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 904/2010 v zvezi z ukrepi za krepitev upravnega sodelovanja za boj proti goljufijam na področju DDV

09-12-2019 A9-0047/2019 PE641.419v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

PRED. SPREM.

POROČILO o priporočilu Sveta o imenovanju člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

POROČILO o priporočilu Sveta o imenovanju članice izvršilnega odbora Evropske centralne banke

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI