Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Règlement de la Commission modifiant le règlement (CE) nº 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) nº 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme internationale d’information financière IFRS 3

2019/2991(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ECON

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020

2019/2211(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ECON

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo podrobnosti vloge za registracijo repozitorija listinjenj in podrobnosti poenostavljene vloge za razširitev obsega registracije repozitorija sklenjenih poslov

2019/2958(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o operativnih standardih za repozitorije listinjenj za zbiranje, združevanje in primerjavo podatkov, dostop do podatkov ter preverjanje njihove celovitosti in točnosti

2019/2957(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Institucije in organi ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju

2019/2950(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ECON

Pristojni odbor

Imenovanje člana izvršilnega odbora Evropske centralne banke

2019/0818(NLE) Nezakonodajni postopki
ECON

Irene TINAGLI [S&D]

Pristojni odbor

Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja

2018/0006(CNS) * Postopek posvetovanja
ECON

Inese VAIDERE [PPE]

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS

2019/2921(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
ECON

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Mednarodnega računovodskega standarda 39 in mednarodnih standardov računovodskega poročanja 7 in 9

2019/2912(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ECON

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Poštena obdavčitev v digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu. BEPS 2.0

2019/2901(RSP) Resolucija o aktualnih dogodkih: členi 78, 81, 103, 108, 115
ECON

Pristojni odbor