Please fill this field

Drugi dogodki

Vse druge prireditve, ki so organizirane v okviru dejavnosti odbora in na katerih sodelujejo zunanji govorniki ali strokovnjaki.

At the initiative of the FEMM Committee, the European Parliament held its first ever European Gender Equality Week during the last week of October 2020.