Please fill this field

Delavnice

Delavnice organizirajo tematski sektorji. Poslancem omogočajo, da strokovnjakom postavljajo vprašanja o zadevah, povezanih s parlamentarnimi dejavnostmi, ali aktualnih vprašanjih in se z njimi posvetujejo. Delavnice niso vedno javne, lahko pa se izvajajo med sejo odbora.

Workshops hold during the previous parliamentary term: click here

The workshop “Employment and social affairs - Achievements and challenges ahead” was organised at the request of the EMPL Committee to serve as preparation for the hearing of the Commissioner-designate and the discussion on the next Commission work programme. This workshop was in two parts. In the first part, two international organisations, the ILO and the OECD, presented their policy strategies for the future of work.

Stik

Kontakti

Tematski sektor za gospodarsko in znanstveno politiko ter kakovost življenja