Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe poliglicerol poliricinoleata (E 476) v tekočih emulzijah rastlinskih olj

2019/2973(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe sorbinske kisline (E 200) v tekočih pripravkih barvila za okrasno barvanje jajčnih lupin

2019/2972(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe hemiceluloze iz soje (E 426)

2019/2971(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe citronske kisline (E 330) v kakavovih in čokoladnih proizvodih

2019/2970(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe polisorbatov (E 432–436) v gaziranih pijačah

2019/2969(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

2019/2968(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti perklorata v nekaterih živilih

2019/2961(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2014/312/EU zaradi razširitve izvzetja za cinkov oksid, da se v njegovo uporabo kot stabilizatorja za konzervanse dovoli vključitev uporabe kot „konzervansa v vsebnikih“ in konzervansa za „paste za niansiranje“

2019/2960(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor

Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov

2019/2156(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
ENVI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Uredba Komisije o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede svinca in njegovih spojin

2019/2949(RPS) Regulativni postopek s pregledom
ENVI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje