Obvestila poslancev


Obvestila poslancem uporabljajo odbori, da svojim članom posredujejo informacije, ki ne sodijo v druge vrste dokumentov, na primer povzetek obiska delegacije ali sestanka s strokovnjakom, vprašanja enemu od komisarjev ali objava prejetih peticij.
Za iskanje med vsemi obvestili poslancem, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

OBVESTILO POSLANCEM Zakonodajni nadzor v zvezi z izvajanjem Uredbe (EU) 2018/1807 o prostem pretoku neosebnih podatkov

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

OBVESTILO POSLANCEM Zakonodajni nadzor v zvezi z izvajanjem direktive o radijski opremi (2014/53/EU)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO