Please fill this field

Evropska državljanska pobuda

Evropska državljanska pobuda omogoča, da milijon državljanov iz najmanj četrtine držav članic EU Evropski komisiji naroči pripravo zakonodaje na področjih, ki sodijo v njeno pristojnost. Organizatorji uspešnih pobud so povabljeni, da svojo pobudo pred zakonodajnim odborom, ki je pristojen za določeno tematiko, javno predstavijo v Evropskem parlamentu. Na tej strani boste našli vse razpoložljive informacije o predstavitvah državljanskih pobud.

 European Citizens’ Initiative - How it works