Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic - letno poročilo za leto 2018

2019/2134(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
PETI

Peter JAHR [PPE]

Pristojni odbor

Sklenitev sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

2018/0427(NLE) Nezakonodajni postopki
PETI

Za mnenje

Spremljanje uporabe prava Evropske unije za leto 2017 in 2018

2019/2132(INI) Postopek za samoiniciativno poročilo
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU

2019/2058(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Računsko sodišče

2019/2059(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski ekonomsko-socialni odbor

2019/2060(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski odbor regij

2019/2061(DEC) Postopek podelitve razrešnice
PETI

Za mnenje