Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Finančna pomoč državam članicam za kritje velikega finančnega bremena zaradi izstopa Združenega kraljestva brez dogovora

2019/0183(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Younous OMARJEE [GUE/NGL]

Pristojni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pavšalnega financiranja

2019/2796(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
REGI

Pristojni odbor, okrepljeno sodelovanje

Delegirana uredba Komisije o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS)

2019/2784(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
REGI

Pristojni odbor

Imenovanje člana Evropske komisije - Ioan Mircea PASCU (RO)

2019/0808(NLE) Nezakonodajni postopki
REGI

Pristojni odbor

Okvir za upravljanje proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost za euroobmočje

2019/0161(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

2019/2055(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropski parlament

2019/2056(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Svet in Evropski svet

2019/2057(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Sodišče EU

2019/2058(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja

Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Računsko sodišče

2019/2059(DEC) Postopek podelitve razrešnice
REGI

Za mnenje - odbor se je odločil, da ne bo podal mnenja