Poročila


Ko je osnutek poročila predložen odboru, imajo člani odbora priložnost, da do določenega roka predlagajo spremembe. O teh predlogih sprememb se potem razpravlja in glasuje v odboru. Ko je osnutek poročila spremenjen in dan na glasovanje, postane poročilo, ki se predloži na plenarnem zasedanju. Na tej strani so prikazane končne različice poročil, ki so jih pripravili odbori.
Za iskanje med vsemi poročili, ki so na voljo, uporabite funkcijo „Splošno iskanje“.

POROČILO o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

POROČILO o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika Evropske centralne banke

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem

09-09-2019 A9-0003/2019 PE638.778v02-00
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji

06-09-2019 A9-0002/2019 PE639.746v02-00
BUDG

Siegfried MUREŞAN