Splošno iskanje

Iskanje

Nekateri dokumenti niso na voljo v vašem jeziku, zato se samodejno predložijo v drugih jezikih. Dokumenti se prikažejo z ikono, ki predstavlja nadomestni jezik (npr.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-06-1 PE643.189v01-00
TRAN

 

  MINUTES - Thursday, 14 November 2019

20-11-2019 TRAN_PV(2019)11-14-1 PE643.223v02-00
TRAN

 

  AMENDMENTS 1 - Draft report Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Italy to negotiate and conclude an agreement with Switzerland authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

19-11-2019 TRAN_AM(2019)643246 PE643.246v01-00
TRAN

Markus FERBER

  AMENDMENTS 1 - Draft report Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council empowering Germany to amend its existing bilateral road transport agreement with Switzerland with a view to authorising cabotage operations in the course of international road passenger transport services by coach and bus in the border regions between the two countries

19-11-2019 TRAN_AM(2019)644719 PE644.719v01-00
TRAN

Markus FERBER

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Union for the financial year 2018, Section III – Commission and executive agencies

08-11-2019 TRAN_PA(2019)643066 PE643.066v01-00
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2019

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Četrtek, 14. november 2019

08-11-2019 TRAN_OJ(2019)11-14_1 PE643.122v01-00
TRAN

 

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2018

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643062 PE643.062v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2019

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) za proračunsko leto 2018

06-11-2019 TRAN_PA(2019)643064 PE643.064v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2019

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642920 PE642.920v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2019

OSNUTEK MNENJA o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2018

05-11-2019 TRAN_PA(2019)642922 PE642.922v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

rok za vložitev predlogov sprememb : 12-12-2019