Splošno iskanje

Iskanje

OSNUTEK DNEVNEGA REDA - Sreda, 19. februar 2020 - Četrtek, 20. februar 2020

06-02-2020 TRAN_OJ(2020)02-19_1 PE647.046v01-00
TRAN

 

ZAPISNIK - Ponedeljek, 20. januar 2020 - Torek, 21. januar 2020

04-02-2020 TRAN_PV(2020)01-20-1 PE646.896v02-00
TRAN

 

ZAPISNIK - Sreda, 4. december 2019

29-01-2020 CJ05_PV(2019)12-04-1 PE644.983v02-00
TRAN ITRE

 

OSNUTEK MNENJA o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij

29-01-2020 TRAN_PA(2020)641314 PE641.314v01-00
TRAN

Magdalena ADAMOWICZ

rok za vložitev predlogov sprememb : 24-02-2020

PREDLOGI SPREMEMB 72–76 - Osnutek mnenja o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646958 PE646.958v01-00
TRAN

Sven SCHULZE

OSNUTEK MNENJA o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III

29-01-2020 TRAN_PA(2020)646962 PE646.962v01-00
TRAN

Marian-Jean MARINESCU

rok za vložitev predlogov sprememb : 20-02-2020

PREDLOGI SPREMEMB 9–71 - Osnutek mnenja Homologacija motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil

29-01-2020 TRAN_AM(2020)646974 PE646.974v01-00
TRAN

Sven SCHULZE