Tekoče delo


Seznam tekočega dela prikazuje zakonodajne postopke, ki jih trenutno obravnavajo posamezni odbori. Za vsak vnos so navedeni vrsta postopka, ime poročevalca in ali je bil odbor izbran za pristojni odbor ali za pripravo mnenja. Vnosi vsebujejo tudi povezavo do zakonodajnega observatorija, kjer se nahajajo vse podrobnosti postopka, tudi ustrezni dokumenti. Ko se postopek zaključi na ravni odbora, se o njem glasuje na plenarnem zasedanju, nato pa velja za zaključenega.

Iskanje

Delegirani sklep Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z veljavnimi sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti opreme za balustrade in ograje, namenjene samo za preprečevanje padcev v gradbeništvu, ne pa za strukturno vertikalno obremenitev

2019/2660(DEA) Postopek v zvezi z delegiranimi akti
IMCO

Pristojni odbor

Prerazporeditev sredstev INFO 01/2018 - oddelek III - Komisija

2018/2242(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive

2018/0103(COD) ***| Redni zakonodajni postopek  prva obravnava
LIBE

[S&D]

Pristojni odbor

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 3/2017 - Evropska služba za zunanje delovanje (SEAE)

2017/2267(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev INF 8/2016 - Odbor regij

2016/2287(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev sredstev, proračun za leto 2016 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

2016/2207(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Obvestilo o oddaji gradbenega projekta (razširitev pisarniških prostorov) s strani Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev

2016/2091(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev sredstev propračun za leto 2015 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

2015/2333(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Prerazporeditev sredstev, proračun za leto 2015 - Agencija za oskrbo Euratom (ESA)

2015/2314(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor

Najemanje pisarn za Delegacijo Evropske unije na Kitajskem - Evropska služba za zunanje delovanje

2015/2308(GBD) Upravljanje s proračunom: nakazila, prenos proračunskih sredstev
BUDG

Pristojni odbor