Please fill this field

Omröstningar

Omröstning med namnupprop är obligatoriskt vid enstaka omröstning och/eller slutomröstning både för betänkanden som avser lagstiftning och andra betänkanden som går till omröstning i utskottet. Omröstning med namnupprop kan dessutom ske om ordföranden beslutar att gå vidare med elektronisk omröstning eller om så begärs av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet i utskottet.

På den här sidan finner du resultatet av omröstningarna med namnupprop, med uppgift om hur varje ledamot röstade.
Visa fler