EU:s förvaltningsrätt

Resultat och slutsatser av det offentliga samrådet om en lag för EU:s förvaltning

Som svar på samrådet har parlamentet tagit emot 166 helt ifyllda svar online från 20 EU-länder. 155 bidrag har inkommit från enskilda och 11 från organisationer

De enskilda bidragen publiceras nedan, med undantag för de 44 respondenter som inte ville att deras bidrag skulle offentliggöras.

Denna sammanfattande rapport ger en överblick över de inkomna bidragen, bland annat de viktigaste resultaten och huvudtendenserna från samrådet.

Den sammanfattande rapporten, översatt till alla officiella EU-språk, kommer att finnas på den här sidan sommaren 2018.

En utförlig rapport om resultaten av det offentliga samrådet publiceras sommaren 2018.

Vi vill tacka alla som svarat på undersökningen.