Robotteknik

Resultaten av det offentliga samrådet om framtiden för robotteknik och artificiell intelligens

Vi har tagit emot 298 svar och vill tacka alla som har bidragit till detta samråd. De enskilda bidragen publiceras nedan tillsammans med den sammanfattande rapporten och PowerPoint-presentationen som sammanfattar resultaten. 66 av de svarande ville inte att deras bidrag skulle göras tillgängliga för allmänheten, och dessa bidrag offentliggörs därför inte på denna webbsida. Deras svar har dock samlats in och tagits i beaktande för statistiska syften.

Samtliga resultat från samrådet kommer att bilda underlag för den kommande rapporten från Europaparlamentets utredningstjänst om kostnaden för uteblivna åtgärder på EU-nivå i fråga om robotteknik och artificiell intelligens samt hjälpa Europaparlamentet att hantera de etiska, ekonomiska, rättsliga och sociala frågor som uppkommer inom området robotteknik och artificiell intelligens för civilt bruk.