Pågående verksamhet


Pågående verksamhet visar de lagstiftningsförfaranden som för närvarande pågår i varje utskott. Under varje post anges typ av förfarande, föredragandens namn och om utskottet har utsetts till ansvarigt utskott eller endast ska avge ett yttrande. Posterna innehåller även en länk till lagstiftningsdatabasen, som visar hela förfarandet i detalj, inklusive tillhörande dokument. När ett förfarande väl har slutförts på utskottsnivå tas det upp till omröstning under ett plenarsammanträde och anses därefter vara slutbehandlat.

Sök

Anslagsöverföring INFO 01/2018 - avsnitt III - kommissionen

2018/2242(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring INF 3/2017 - Europeiska utrikestjänsten

2017/2267(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Förslag till anslagsöverföring INF 8/2016 – Regionkommittén

2016/2287(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring budgetåret 2016 – Euratoms försörjningsbyrå

2016/2207(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Underrättelse om inlämning av ett byggprojekt (utvidgning av kontorslokaler) från byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

2016/2091(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring - budgeten för 2015 - Euratoms försörjningsbyrå

2015/2333(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring 2015 - Euratoms försörjningsbyrå

2015/2314(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Hyra av kontorslokaler för Europeiska unionens delegation till Kina - Utrikestjänsten

2015/2308(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Service européen pour l'action extérieure - Proposition d'établissement de l'UE en Somalie (Article 203)

2015/2300(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott

Anslagsöverföring 1/2015 - Berec-byrån

2015/2145(GBD) Budgetförvaltning: överföringar mellan budgetposter och mellan budgetår
BUDG

ansvarigt utskott