Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

23-10-2019

09:00

Strasbourg : PFL - F-01301

+ med de politiska grupperna

+ FÖRBEREDANDE MÖTE FÖR IMCO-SAMORDNARNA

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

23-10-2019

15:30

Strasbourg : WIC - WIC700

+ TREPARTSSAMMANTRÄDE

+ DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN - INRÄTTANDE AV PROGRAMMET FÖR DEN INRE MARKNADEN, KONKURRENSKRAFT FÖR FÖRETAG, INKLUSIVE SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG, OCH EUROPEISK STATISTIK 2018/0231(COD) BENIFEI (AK/TV)

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

04-11-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för regional utveckling

04-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

04-11-2019

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

05-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning

05-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet

05-11-2019

17:00

Brussels : ASP - A5G-2

+ TREPARTSSAMMANTRÄDE

+ ÖVERSYN AV OLAF-FÖRORDNINGEN

Utskottet för utrikesfrågor

06-11-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för utveckling

06-11-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde