Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för transport och turism

18-07-2019

09:00

Strasbourg : LOW - S4.1

+ Samordnare

+ SAMORDNARNAS FÖRSTA SAMMANTRÄDE

Budgetutskottet

22-07-2019

15:00

Brussels : ASP - A5G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

09:00

Brussels : ASP - A5G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : ASP - A5G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

22-07-2019

15:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

22-07-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

09:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för kultur och utbildning

22-07-2019

15:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för regional utveckling

23-07-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

23-07-2019

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Fiskeriutskottet

23-07-2019

09:00

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

23-07-2019

09:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

23-07-2019

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för internationell handel

23-07-2019

10:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE