Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

23-09-2019

14:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA KONTROLLGRUPPEN AVSEENDE EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR SAMARBETE INOM BROTTSBEKÄMPNING (EUROPOL)

23-09-2019

16:45

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ FEMTE MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA KONTROLLGRUPPEN AVSEENDE EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR SAMARBETE INOM BROTTSBEKÄMPNING (EUROPOL)

24-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ FEMTE MÖTET I DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA KONTROLLGRUPPEN AVSEENDE EUROPEISKA UNIONENS BYRÅ FÖR SAMARBETE INOM BROTTSBEKÄMNING (EUROPOL)

24-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

23-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

23-09-2019

15:00

Brussels : ASP - A3E-2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för internationell handel

23-09-2019

17:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Budgetutskottet

24-09-2019

09:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Samordnare

24-09-2019

11:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

24-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för transport och turism

24-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Samordnare

+ TRAN - SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

24-09-2019

10:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P1A002

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

17:00

Brussels : PHS - P1A002

+ Samordnare

+ TRAN - SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

Fiskeriutskottet

24-09-2019

09:00

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

24-09-2019

14:30

Brussels : ASP - A1G-3

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

Utskottet för kultur och utbildning

24-09-2019

11:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

24-09-2019

15:00

Brussels : ASP - A3G-3

+ Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet

25-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

25-09-2019

14:30

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE

26-09-2019

09:00

Brussels : PHS - P4B001

+ Ordinarie sammanträde

+ ORDINARIE SAMMANTRÄDE