Möteskalender

Här kan du söka information om kommande sammanträden som rör utskottets verksamhet och olika typer av sammanträden. Det finns också en långsiktig sammanträdeskalender.

Se sammanträdeshandlingarna för ytterligare information.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

13-01-2020

19:00

Strasbourg : LOW - N1.3

+ Extra sammanträde

+ Gemensamt sammanträde

+ Budgetutskottet

+ Joint BUDG-ECON meeting

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

22-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

22-01-2020

14:30

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

23-01-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

27-01-2020

15:00

Brussels : JAN - 4Q2

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

06-02-2020

09:00

Brussels : JAN - 4Q1

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

17-02-2020

15:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

18-02-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

05-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

18-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

18-03-2020

14:30

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde

19-03-2020

09:00

Brussels : PHS - P3C050

+ Ordinarie sammanträde