Please fill this field

Pressmeddelanden

Om något av de här dokumenten inte finns på ditt språk, föreslås automatiskt en annan språkversion. I så fall hittar du en ikon med motsvarande språkkod efter titeln på dokumentet. (e.g.: FR ).

On Tuesday, the Budgetary Control and Civil Liberties, Justice and Home Affairs committees will discuss the state of play of setting up the European Public Prosecutor’s Office (EPPO).

På onsdagskvällen antog Europaparlamentet en resolution som kritiserar EU:s stats- och regeringschefers förklaring om att upphäva rättsstatsmekanismen i väntan på EU-domstolens godkännande.

På onsdagen godkände Europaparlamentet införandet av en mekanism som skyddar EU-medel från att missbrukas av medlemsländer som bryter mot rättsstatsprincipen.

MEPs on Tuesday voted to reject a candidate nominated by the Polish government to become a member of the European Court of Auditors (ECA).

On Thursday EP Committees on Budgetary Control and Budgets confirmed the compromise achieved in inter-institutional negotiations on the so called "rule of law conditionality mechanism".

EU countries that disrespect the rule of law will risk losing access to EU funds, under a provisional deal struck by Parliament and Council negotiators on Thursday.

Talks will continue in November, when the co-legislators will meet for the fifth trilogue on a mechanism to link EU funds to respect for rule of law.

The talks by the EP and Council will continue on Thursday when the co-legislators will meet for the fourth trilogue on mechanism to link the EU funds to the respect of rule of law.

Constructive first round of talks, however Council's and Parliament's positions remain far apart from each other, with Parliament insisting on mechanism that can be applicable in practice.

Kammaren understryker att rådets senaste förslag inte är tillräckliga för att kunna skapa ett instrument som skulle villkora utbetalningarna av EU-medel med respekt för rättsstatsprincipen.