Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
Exchange of views with 2020 Sakharov Prize Laureate, jointly with AFET