Förslag till betänkanden


Utskotten kan få i uppdrag att utarbeta förslag till betänkanden om frågor som rör lagstiftning eller andra frågor. I normala fall får utskottet i uppdrag att utarbeta ett förslag till betänkande om en viss fråga när det rör ett politikområde där utskottet har behörighet. Men under vissa omständigheter kan ett utskott utarbeta ett betänkande genom eget initiativ. För varje betänkande utses en föredragande bland utskottets ledamöter. Föredraganden ansvarar för att utarbeta förslaget till betänkande. När ett förslag till betänkande har utarbetats läggs det fram inför utskottet och diskuteras vid utskottets sammanträden och ledamöterna kan lägga fram ändringsförslag om de önskar. På den här sidan visas förslag till betänkanden innan några ändringsförslag har lagts till.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga förslag till betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the economic policies of the euro area 2019

19-08-2019 ECON_PR(2019)639994 PE639.994v01-00
ECON

Esther de LANGE

  DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 4/2019 of the European Union to the general budget 2019, Reduction of commitment and payment appropriations in line with updated needs of expenditure and update of revenue (own resources)

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639790 PE639.790v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Decision (EU) 2019/276 as regards adjustments to the amounts mobilised from the Flexibility Instrument for 2019 to be used for migration, refugee inflows and security threats

01-08-2019 BUDG_PR(2019)639931 PE639.931v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section II – European Council and Council

26-07-2019 CONT_PR(2019)638755 PE638.755v01-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on Employment and social policies of the euro area

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 05-09-2019

Förslag till Rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

25-07-2019 LIBE_PR()638778 PE638.778
LIBE

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

  DRAFT SECOND REPORT on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2017

22-07-2019 CONT_PR(2019)638757 PE638.757v01-00
CONT

Petri SARVAMAA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 06-09-2019

  DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (application EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission)

19-07-2019 BUDG_PR(2019)639767 PE639.767v01-00
BUDG

Bogdan RZOŃCA

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2019 för budgetåret 2019 – införande av överskottet från budgetåret 2018

18-07-2019 BUDG_PR(2019)639764 PE639.764v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2/2019 till den allmänna budgeten – förstärkning av centrala program för EU:s konkurrenskraft: Horisont 2020 och Erasmus+

17-07-2019 BUDG_PR(2019)639766 PE639.766v01-00
BUDG

John HOWARTH

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 25-07-2019