Ändringsförslag


När ett förslag till betänkande, yttrande eller ändring av ett förslag från kommissionen har lagts fram inför utskottet har ledamöterna möjlighet att föreslå ändringar (däribland budgetändringsförslag). Utskottet fastställer en tidsfrist när samtliga ändringsförslag måste vara inlämnade. Därefter diskuterar och röstar utskottet om ändringsförslagen vid ett utskottssammanträde. De ändringsförslag som antagits förs sedan in i textförslaget innan det blir slutgiltigt. På den här sidan visas samtliga ändringsförslag som lagts fram av utskottsledamöterna innan förslagen har tagits upp till omröstning.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga ändringsförslag.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  AMENDMENTS 1 - 34 - Draft motion for a resolution Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest

05-12-2019 ECON_AM(2019)644844 PE644.844v02-00
ECON

 

  AMENDMENTS 1 - 25 - Draft opinion 2018 discharge: European Banking Authority (EBA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644878 PE644.878v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 21 - Draft opinion 2018 discharge: European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644879 PE644.879v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 26 - Draft opinion 2018 discharge: European Securities and Markets Authority (ESMA)

05-12-2019 ECON_AM(2019)644880 PE644.880v01-00
ECON

Derk Jan EPPINK

  AMENDMENTS 1 - 179 - Draft motion for a resolution Fair Taxation in a digitalised and globalised economy: BEPS 2.0

22-11-2019 ECON_AM(2019)643244 PE643.244v02-00
ECON

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 312 - Förslag till betänkande Europeiska centralbanken – årsrapport 2018

15-11-2019 ECON_AM(2019)643166 PE643.166v02-00
ECON

Costas MAVRIDES

ÄNDRINGSFÖRSLAG 9 - 45 - Förslag till betänkande Krav för betaltjänstleverantörer

13-11-2019 ECON_AM(2019)643160 PE643.160v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7 - 23 - Förslag till betänkande Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri

13-11-2019 ECON_AM(2019)643162 PE643.162v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 272 - Förslag till betänkande Den ekonomiska politiken i euroområdet

19-09-2019 ECON_AM(2019)641128 PE641.128v02-00
ECON

Esther de LANGE

BUDGETÄNDRINGSFÖRSLAG Budget 2020

26-08-2019 ECON_AB(2019)640607 PE640.607v01-00
ECON

Siegfried MUREŞAN