Sammanträden med nationella parlament

Europaparlamentets utskott kan inleda direkta dialoger med de nationella parlamenten på utskottsnivå. Dessa kan bland annat ta formen av gemensamma sammanträden mellan nationella parlamentsledamöter och ledamöter av Europaparlamentet från motsvarande utskott, där de kan diskutera gemensamma frågor.
Här finns all tillgänglig information om dessa sammanträden.