Meddelanden till ledamöterna


Meddelanden till ledamöterna används av utskotten för att vidarebefordra sådan information till ledamöterna som inte passar in under övriga dokumenttyper. Det kan röra sig om en sammanfattning av ett delegationsbesök, ett möte med en sakkunnig, frågor till en kommissionsledamot eller offentliggörande av ingivna framställningar.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga meddelanden till ledamöterna.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  NOTICE TO MEMBERS Calendar of 2020 ECON Committee meetings

05-09-2019 ECON_CM(2019)641088 PE641.088v01-00
ECON

 

  NOTICE TO MEMBERS Draft calendar of 2020 ECON Committee meetings

27-08-2019 ECON_CM(2019)640616 PE640.616v01-00
ECON