Betänkanden


När ett förslag till betänkande har lagts fram inför utskottet har utskottsledamöterna möjlighet att föreslå ändringar före en fastställd tidsfrist. Ändringsförslagen diskuteras sedan och tas upp till omröstning i utskottet. När ett förslag till betänkande har ändrats och antagits i en slutlig omröstning blir det ett betänkande och läggs därefter fram under ett plenarsammanträde. På den här sidan visas utskottens slutbetänkanden.
Använd sökfunktionen för att söka i tillgängliga betänkanden.

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer

09-12-2019 A9-0048/2019 PE641.418v02-00
ECON

Lídia PEREIRA

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI

  REPORT on the Council recommendation on the appointment of a Member of the Executive Board of the European Central Bank

06-12-2019 A9-0046/2019 PE644.750v03-00
ECON

Irene TINAGLI

BETÄNKANDE om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

09-09-2019 A9-0007/2019 PE639.671v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI

BETÄNKANDE om rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken

09-09-2019 A9-0008/2019 PE639.816v03-00
ECON

Roberto GUALTIERI