Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council directive amending Directive 2006/112/EC as regards introducing certain requirements for payment service providers

15-10-2019 ECON_PR(2019)641418 PE641.418v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  DRAFT REPORT on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EU) No 904/2010 as regards measures to strengthen administrative cooperation in order to combat VAT fraud

15-10-2019 ECON_PR(2019)641419 PE641.419v01-00
ECON

Lídia PEREIRA

  Market neutrality principle

15-10-2019 ECON_QZ(2019)641438 PE641.438v01-00
ECON

Ernest URTASUN

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

15-10-2019 ECON_PV(2019)09-16-1 PE642.891v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

14-10-2019 CJ36_OJ(2019)10-21_1 PE642.883v01-00
ENVI ECON

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 2 oktober 2019

09-10-2019 ECON_PV(2019)10-02-1 PE641.395v01-00
ECON

 

PROTOKOLL - Måndagen den 22 juli 2019

07-10-2019 ECON_PV(2019)07-22-1 PE639.942v01-00
ECON

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 8 oktober 2019

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON

 

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen

03-10-2019 ECON_PR(2019)641258 PE641.258v01-00
ECON

Paul TANG

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 7 oktober 2019

01-10-2019 ECON_OJ(2019)10-07_1 PE641.333v01-00
ECON