Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Senaste nytt

EU-valet 2024 – 6 till 9 juni

22-05-2024 - 18:17

Vid EU-valet den 6-9 juni ska EU-medlemsstaternas medborgare välja sina företrädare till Europaparlamentet. De nyvalda ledamöterna, som ska företräda EU‑medborgarna fram till 2029, träffas i juli för att välja talman, vice-talmän och kvestorer. De kommer också att besluta om hur parlamentets ständiga utskott och underutskott ska se ut - och därmed inleds den nya valperioden. Därefter kommer utskotten att hålla sina första sammanträden för att välja sina respektive ordförande och vice ordförande.

ENVI Activity Report 2019-2024

Meetings' Calendar

ENVI Coordinators 9th Legislature

Faktablad om EU

Faktabladen ger en överblick över den europeiska integrationen och Europaparlamentets bidrag till denna process.

Twitter Account

Supporting Analyses

STOA

Panelen för framtida vetenskap och teknik